Điều khoản và điều kiện tham gia khuyến mãi

+Chương trình khuyến mãi này bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT + 8) ngày 1 tháng 9 năm 2018 đến 23:59:59 (GMT + 8) vào ngày 30/9/2018.

+ Áp dụng cho toàn bộ thành viên tại W88 đăng kí tiền tệ là VND &  có nhu cầu tham gia chơi

Cách thức tham gia khuyến mãi W88

Các thành viên chỉ cần tham gia nhiều trò chơi hơn để nâng cấp tài khoản và nhận các giải thưởng tiền thưởng như sau:

CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN

KINH NGHIỆM NHẬN ĐƯỢC

THƯỞNG (XU) NHẬN ĐƯỢC

Cấp độ 1 0 kinh nghiệm  
Cấp độ 2 500 kinh nghiệm 10
Cấp độ 3 1,000 kinh nghiệm 15
Cấp độ 4 1,900 kinh nghiệm 20
Cấp độ 5 3,000 kinh nghiệm 25
Cấp độ 6 4,000 kinh nghiệm 30
Cấp độ 7 4,700 kinh nghiệm 35
Cấp độ 8 5,700 kinh nghiệm 40
Cấp độ 9 6,600 kinh nghiệm 45
Cấp độ 10 7,500 kinh nghiệm 50
Cấp độ 11 8,500 kinh nghiệm 55
Cấp độ 12 9,400 kinh nghiệm 60
Cấp độ 13 11,000 kinh nghiệm 65
Cấp độ 14 12,000 kinh nghiệm 70
Cấp độ 15 13,000 kinh nghiệm 75
Cấp độ 16 14,000 kinh nghiệm 80
Cấp độ 17 15,000 kinh nghiệm 85
Cấp độ 18 16,000 kinh nghiệm 90
Cấp độ 19 17,000 kinh nghiệm 95
Cấp độ 20 18,000 kinh nghiệm 100
Cấp độ 21 19,000 kinh nghiệm 105
Cấp độ 22 20,000 kinh nghiệm 110
Cấp độ 23 22,000 kinh nghiệm 115
Cấp độ 24 24,000 kinh nghiệm 120
Cấp độ 25 26,000 kinh nghiệm 125
Cấp độ 26 28,000 kinh nghiệm 130
Cấp độ 27 30,000 kinh nghiệm 135
Cấp độ 28 32,000 kinh nghiệm 140
Cấp độ 29 34,000 kinh nghiệm 145
Cấp độ 30 36,000 kinh nghiệm 150
Cấp độ 31 40,000 kinh nghiệm 155
Cấp độ 32 45,000 kinh nghiệm 160
Cấp độ 33 50,000 kinh nghiệm 165
Cấp độ 34 60,000 kinh nghiệm 170
Cấp độ 35 70,000 kinh nghiệm 175
Cấp độ 36 80,000 kinh nghiệm 180
Cấp độ 37 100,000 kinh nghiệm 185
Cấp độ 38 125,000 kinh nghiệm 190
Cấp độ 39 150,000 kinh nghiệm 195
Cấp độ 40 200,000 kinh nghiệm 200
Cấp độ 41 250,000 kinh nghiệm 205
Cấp độ 42 300,000 kinh nghiệm 210
Cấp độ 43 350,000 kinh nghiệm 215
Cấp độ 44 400,000 kinh nghiệm 220
Cấp độ 45 450,000 kinh nghiệm 225
Cấp độ 46 500,000 kinh nghiệm 230
Cấp độ 47 550,000 kinh nghiệm 235
Cấp độ 48 600,000 kinh nghiệm 240
Cấp độ 49 650,000 kinh nghiệm 245
Cấp độ 50 700,000 kinh nghiệm 250
Cấp độ 51 750,000 kinh nghiệm 255
Cấp độ 52 800,000 kinh nghiệm 260
Cấp độ 53 850,000 kinh nghiệm 265
Cấp độ 54 900,000 kinh nghiệm 270
Cấp độ 55 950,000 kinh nghiệm 275
Cấp độ 56 1,000,000 kinh nghiệm 280
Cấp độ 57 1,050,000 kinh nghiệm 285
Cấp độ 58 1,100,000 kinh nghiệm 290
Cấp độ 59 1,150,000 kinh nghiệm 295
Cấp độ 60 1,200,000 kinh nghiệm 300
Cấp độ 61 1,300,000 kinh nghiệm 305
Cấp độ 62 1,400,000 kinh nghiệm 310
Cấp độ 63 1,500,000 kinh nghiệm 315
Cấp độ 64 1,600,000 kinh nghiệm 320
Cấp độ 65 1,700,000 kinh nghiệm 325
Cấp độ 66 1,800,000 kinh nghiệm 330
Cấp độ 67 1,900,000 kinh nghiệm 335
Cấp độ 68 2,000,000 kinh nghiệm 340
Cấp độ 69 2,100,000 kinh nghiệm 345
Cấp độ 70 2,250,000 kinh nghiệm 350
Cấp độ 71 2,400,000 kinh nghiệm 355
Cấp độ 72 2,550,000 kinh nghiệm 360
Cấp độ 73 2,700,000 kinh nghiệm 365
Cấp độ 74 2,850,000 kinh nghiệm 370
Cấp độ 75 3,000,000 kinh nghiệm 375
Cấp độ 76 3,150,000 kinh nghiệm 380
Cấp độ 77 3,300,000 kinh nghiệm 385
Cấp độ 78 3,450,000 kinh nghiệm 390
Cấp độ 79 3,600,000 kinh nghiệm 395
Cấp độ 80 3,750,000 kinh nghiệm 400

Thành viên có thể tham gia chương trình nâng cấp tài khoản từ cấp 2 lên cấp 80 để có thể nhận thưởng hấp dẫn từ khuyến mãi.

W88 có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

Quy tắc khuyến mãi chung của W88 được áp dụng.

Xem thêm:

>> ĐỒNG HÀNH CÙNG MÙA TRUNG THU RỰC RỠ TẠI W88

>> Nhận ngay khoản bồi hoàn cực lớn khi cập nhật tiền nạp chậm tại W88

Cấp độ càng cao, thưởng càng nặng tay tại ngay W88
Đánh giá bài viết